Warunki korzystania

Korzystanie z HTML, projektu i treści Pokémon World Legends:

Korzystając z Pokémon World Legends, użytkownik zgadza się nie używać żadnego elementu HTML, projektu ani treści na stronie bez odpowiedniej zgody jej właścicieli. W przypadku nieprzestrzegania tego obowiązku przez użytkownika, użytkownik zostanie poinformowany o usunięciu wszelkich treści, które niewłaściwie przywłaszczył, w ciągu 48 godzin, pod rygorem podjęcia wszelkich odpowiednich środków prawnych.

Wiadomość:

Wszystkie wiadomości publikowane w Pokémon World Legends są przeznaczone do wyłącznego użytku strony, chyba że cytowane jest inne źródło, a odniesienie jest dozwolone na dowolnym nośniku, o ile jest reprodukowane w całości i cytowane na stronie Pokémon World Legends jako źródło.

Wkład danych przez użytkowników:

Od czasu do czasu użytkownicy przesyłają nam dane w najróżniejszych formach (sztuka, rysunki, fanfiki, filmy itp.). Zgodnie z tym terminem, użytkownik, przesyłając dane w dowolnej formie, deklaruje przeniesienie własności takich danych na Pokémon World Legends, które może korzystać z takich danych bezpłatnie lub nie, zgodnie z jego wygodą i potrzebami, a nawet może być używane w tym celu witryna .

Pobieranie multimediów i możliwe niezgodności i/lub uszkodzenia:

Korzystając z Pokémon World Legends, użytkownik twierdzi, że jest świadomy i zgadza się, że w żadnych okolicznościach witryna Pokémon World Legends, jej odpowiedzialny zespół ani jakiekolwiek osoby lub witryny z nią powiązane nie mogą być pociągane do odpowiedzialności przez jakiegokolwiek użytkownika lub legalną stronę za wystąpienia jakichkolwiek bezpośrednich, pośrednich, potencjalnych lub innych szkód wynikających z korzystania lub niezgodności tej witryny lub któregokolwiek z jej linków, przy czym użytkownik jest również świadomy takiej możliwości - nawet jeśli zostały podjęte wszelkie niezbędne kroki w celu prawidłowego funkcjonowania program przez część zespołu - o wystąpieniu takich uszkodzeń i/lub niezgodności.

Pobierając dowolny nośnik lub obraz, użytkownik oświadcza również, że jest w posiadaniu oryginalnego materiału lub w przypadku jego braku zobowiązuje się do usunięcia tych nośników w ciągu 24 godzin, dla których Pokémon World Legends nie ponosi odpowiedzialności za działania i/lub zaniechania swoich użytkowników.

Dostęp do serwera:

W przypadku wszystkich pytań dotyczących serwera, na którym udostępniane są nośniki specyficzne dla gry, informacje pochodzące z tego serwera znajdują się w systemie komputerowym finansowanym przez zespół fanów odpowiedzialny za system gry i/lub powiązane strony trzecie. Korzystając z Pokémon World Legends, użytkownik oświadcza, że ​​jest świadomy i zgadza się, że korzystanie z tego systemu może być monitorowane ze względów bezpieczeństwa. Użytkownik oświadcza również, że jest świadomy, że wszelki nieuprawniony dostęp do tego systemu w jakikolwiek sposób jest wyraźnie zabroniony, a użytkownik naruszający podlega, w przypadku naruszenia, stosownym sankcjom karnym - bez uszczerbku dla odpowiedzialności cywilnej i wynikającej z tego rekompensaty za straty i szkody, zgodnie z art. 186, 187 i 927, wszystkie z brazylijskiego kodeksu cywilnego z 2002 roku.

Oświadczenia końcowe:

Pokémon World Legends jest stroną fanów i nie ma żadnego związku z żadną serią ani postacią wymienioną na stronie i nie bierze udziału w żadnym etapie produkcji ani komercjalizacji serii.

System gry oparty na WEB Pokémon World Legends został opracowany przez zespół fanów Pokémon, jest bezpłatny i non-profit i może zostać zmieniony w dowolnym momencie bez powiadomienia. Wszelkie prawa związane z systemem gry opartym na WEB Pokémon World Legends, a także korzystaniem z oprogramowania i jego bazy danych należą do powołanego zespołu, zgodnie z art. 1. i 2. brazylijskiej ustawy o ochronie oprogramowania – ustawa federalna nr 9.609/98. Celem serwisu jest promocja anime/mangi jako źródła kultury dla ogółu społeczeństwa, zgodnie z art. 215 Konstytucji Federalnej z 1988 roku Federacyjnej Republiki Brazylii, z poszanowaniem odpowiednich praw autorskich, które posiada twórca. Wszystkie obrazy, logotypy i nazwy w/w anime są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich twórcy, więc wykorzystanie zrzutów ekranu postaci oraz jakichkolwiek odniesień do serii nie stanowi naruszenia praw autorskich właścicieli serii, zgodnie z art. 46 ust. VIII brazylijskiej ustawy o prawie autorskim – ustawa federalna nr 9610/98 oraz art. 13 Międzynarodowej umowy w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS).

W przypadku wszystkich pytań dotyczących serwera, na którym udostępniane są media specyficzne dla gry,